ว22081 วิทยาการคำนวณ 1

คะแนนเก็บรายวิชาวิทยาการคำนวณ
**********************************************************************
ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 เอกสารแนบ
************************************************************************************************
กิจกรรมที่ 1 คิดเชิงนามธรรม
            ใบงานที่ 1 เอกสารแนบ
            ใบงานที่ 2 เอกสารแนบ
                       ใบงานที่ 3 เอกสารแนบ
                         

ว22081 วิชาวิทยาการคำนวณ 1

โพสต์26 พ.ค. 2562 22:26โดยรพีภัทร บุตรภักดิ์   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2562 18:51 ]


1-1 of 1