ว22081 วิทยาการคำนวณ 1

**********************************************************************
ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 เอกสารแนบ
************************************************************************************************
บทที่ 1 คิดเชิงนามธรรม
            ใบงานที่ 1 เอกสารแนบ
            ใบงานที่ 2 เอกสารแนบ
                       ใบงานที่ 3 เอกสารแนบ
บทที่ 2 การแก้ปัญหา
            ใบงานที่ 4 เอกสารแนบ
            ใบงานที่ 5 เอกสารแนบ
            ใบงานที่ 6 เอกสารแนบ
            ใบงานที่ 7 เอกสารแนบ
                         

ว22081 วิชาวิทยาการคำนวณ 1

โพสต์26 พ.ค. 2562 22:26โดยรพีภัทร บุตรภักดิ์   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2562 18:51 ]


1-1 of 1