ง23242 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6

ง23242 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6
***************************************************
คะแนนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6
กิจกรรมที่ 1 ออกแบบตัวละคร
คลิกเพื่อส่งงาน      คลิกเพื่อตรวจสอบ  
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบฉากหลัง
คลิกเพื่อส่งงาน      คลิกเพื่อตรวจสอบ 
กิจกรรมที่ 3 สร้าง Animaion แนะนำตัวเอง
ใบงานกิจกรรมที่ 3    
คลิกเพื่อตรวจสอบ

คลิกเพื่อส่งงาน Animaion     คลิกเพื่อตรวจสอบ 
กิจกรรมที่ 4 สร้าง Animaion แนะนำตัวเอง (ใส่เสียงพากย์)
คลิกเพื่อส่งงาน      คลิกเพื่อตรวจสอบ
สอบปลายภาคสแกน OR-CODE

Ċ
รพีภัทร บุตรภักดิ์,
4 ก.พ. 2562 18:38
ĉ
รพีภัทร บุตรภักดิ์,
23 ธ.ค. 2561 06:47
Ċ
รพีภัทร บุตรภักดิ์,
23 ธ.ค. 2561 06:47
Ċ
รพีภัทร บุตรภักดิ์,
20 ต.ค. 2560 00:53
ĉ
รพีภัทร บุตรภักดิ์,
21 ม.ค. 2562 18:34
Comments